Javascript解析Json,JS格式化Json数组:

Js获取json数组的值:

1,在js中可以使用eval解析json字符串

2,使用JSON.parse 解析json对象  

1.Js使用eval解析Json数组和Json对象

var parse_json_by_eval = function(str){
  return eval('(' str ')');
}
var value = 1;
var jsonstr = '{"name":"yunjson.com","company":"Json在线解析","value": value}';
var json1 = parse_json_by_eval(jsonstr);
console.log(json1);
console.log('value: ' value);  
执行結果: 

{ name: 'yunjson.com', company: 'Json在线解析', value: 2 }
value: 2

js解析Json数组,js用eval解析json数组获取json数组数据:(用法)

  
  var data = " { root: [ {'name':'Json在线解析','value':'yunjson.com'}, {'name':'json格式化','value':'yunjson.com'}, {'name':'json在线工具','value':'yunjson.com'}, {'name':'json','value':'yunjson.com'}]}";
      var dataObj = eval('('  data  ')');
      $.each(dataObj.root, function (index, item) {
        $("#info").append(
          "<div>"  index  ":"  item.name  "</div>" 
          "<div>"  index  ":"  item.value  "</div><hr/>");
      });

      //注意:如果要使用其他转换函数请更改字符串内单引号为双引号,外引号为单引号

2.使用JSON.parse 解析json对象(需要引用jquery插件)


var parse_json_by_JSON_parse = function(str){
  return JSON.parse(str);
}
value = 1;
var jsonstr = '{"name":"yunjson.com","company":"Json在线解析"}';
var json2 = parse_json_by_JSON_parse(jsonstr);
console.log(json2);
console.log(value);

原文链接:Js解析json数组-Js解析json对象字符串